Ehandelsinfo

Med e-handel menas allt det som säljs, köps eller byts över internet. Om man tänker efter hur mycket man själv antingen sålt, bytt eller köpt via internet genom åren så inser man snabbt att det nästan är dagligen man själv är delaktig i e-handel.

Att vi ägnar mer och mer tid framför våra datorer, surfplattor och smartphones är ingen nyhet, så det faktum att vi även handlar via nätet är inte mindre än en självklarhet. Kritiker menar att detta gör att vi blir instängda och att vi hamnar i en verklighet som inte är sund, medan de som är positiva istället menar att det öppnar upp möjligheter. Om man ser till de positiva delarna av e-handel och annat vi sköter via internet så är de betydande och mångtaliga, vilket gör att det är svårt att hitta tillräckligt många och starka argument emot den utveckling som vi ser idag.

Snabbare ehandel

Att det är så lätt att shoppa idag är det många som ser på med viss förbehållsamhet. Samtidigt som vi har en slit-och-släng- kultur så har vi ett direkt hot mot vår miljö och dessa två saker går inte bra ihop.

Då e-handel inte behöver betyda att man köper nytt hela tiden, utan det kan istället handla om second hand, miljövänliga produkter med mera så är det dock ofta mindre dåligt än vad kritikerna utmålar det som.

E-handel handlar ofta om att köpa saker och ting från utlandet och detta menar många är dåligt då fraktandet har en negativ effekt på miljön. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är mycket idag som vi kan köpa och leva ett fullt fungerande liv om vi ska säga nej till allting som blivit fraktat längre sträckor. Handlar man istället i en nätbutik istället för att ta bilen till ett köpcentrum en gång i veckan blir det dock tvärtom då det ger positiva effekter på miljön.